Seeren der slog panden imod en usynlig mur

En gendigtning af en gammeltestamentlig historie i en nutidig akustisk-elektronisk setting

roemeRRoepstorff har lavet et værk på 60 minutter med tekst og musik.
En fortælling med prosa og digte, taget fra Det Gamle Testamente, men sat ind i en moderne ramme. Hovedpersonen er sendt ud på slagmarken for at forbande fjenden. Han får et ja fra Gud, men bliver derefter forhindret af en engel. Dyret, han rejser på, kan se englen, men spåmanden, der skulle kunne se alt, kan ikke se fem meter for sig.

Det er en digterisk undersøgelse af blokeringens psykologi. I den situation han befinder sig i, både presset frem af kongen og forhindret af en engel han ikke kan se, undersøger han hvilken slags blokering han her står overfor. Det er overvejelser der er formuleret som digte.

Musikken er både soundscapes og cutup-electronics, både akustisk frembragt af guitar og basklarinet, tracks, spoken word og sang. Som regel er det musikken der bærer ordene frem, men her er det også omvendt.

Ordene kan være indgang til en musik, man ellers ikke er vant til at høre. Tekst og musik supplerer og understøtter hinanden, men kan samtidig godt stå hver for sig. Der er sekvenser med selvstændigt stående musikstykker, der danner overgangene imellem digtene og kapitlerne i historien, og digtene, der også kan stå selv, får en ny dimension af musikken, der omspænder dem og af selve fremførelsen. Vi har arbejdet så tæt sammen at komponisten også er forfatter og forfatteren også komponist.

Vi har fremført værket omkring i landet og projektet er støttet af Koda og DJBFA.

Sylvester Roepstorff og Anna Roemer

mail: roemerroepstorff@gmail.com